BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Podle statistik policie cca 5O% případů vloupání je provedeno dveřmi. U bytů v panelových domech ve vyšších podlažích je to téměř pravidlem. Každé dveře by proto měly být vybaveny tak, aby pachateli maximálně znesnadnily, či znemožnily násilný vstup. K tomuto účelu slouží bezpečnostní zámky, kování, vložky, přípravky proti vysazení z pantů, různé přídavné zámky, závory a pod. Tyto komponenty odolnost dveří zvýší, ale zůstane základ - tj. mechanicky málo odolné dřevěné dveře.

Bezpečnostní dveře mají vždy ocelovou vnitřní konstrukci a jsou vybaveny tak, aby komplet dveře-zárubeň skýtal požadovanou mechanickou odolnost.  Používané uzamykací systémy (zámky , vložky , kování.) vylučují možnost otevření uzamčených dveří planžetou, spec. el. planžetou, odvrtáním či rozlomením vložky. Vícebodové ukotvení dveří do zárubně po uzamčení, pak vylučuje možnost dveře vyrazit či vysadit ze závěsu. Všechny tyto možnosti překonání posuzuje Státní zkušebna před vystavením atestu a dle výsledku zkoušek zařadí dveře do některé z bezpečnostních tříd, příp. atest nevystaví. Nutno podotknout, že se nejedná o administrativní záležitost, ale specialisté ve Státní zkušebně při zkouškách měsíčně "zničí" mnoho trezorů, zámků, kování či bezpečnostních dveří. Není proto třeba obávat se, že zloděj si koupí speciální nářadí a s jeho pomocí otevře každý zámek. Takové nářadí v "profesionálním " provedení na trhu sice existuje, ale i profesionální klíčové služby jej používají pouze u jednoduchých typů zámků. Povrchovou úpravu a použité dveřní kování si zákazník volí tak, aby vyhovovaly jeho požadavkům.

Samozřejmostí by mělo také být, že bezpečnostní dveře mají certifikát příslušné Státní zkušebny která je zařadí do bezpečnostní třídy (I-IV), případně certifikát NBÚ a u dveří protipožárních atest PAVUSu.

Naše provozovny nabízí několik základních druhů bezpečnostních dveří z nichž každý je možno dodat v řadě variant (barva a druh povrchu, barva a typ dveřního kování) a prakticky ve všech bezpečnostních třídách včetně certifikátů NBÚ. 

Kompletní sortiment si můžete prohlédnout na stránkách výrobce: www.mrb.cz 

Orientační ceny:

Bezpečnostní dveře kompletní (vč. bezpečnostní vložky, kování a kukátka) s certifikátem od 14000,- Kč +DPH

Cena je dána použitým typem bezpečnostního kování a vložky, které si zákazník zvolí.

Montáž (vč. dopravy) zajišťuje naše firma a doporučujeme tuto službu využít protože:

  1. provádí ji výrobcem proškolení a zkušení pracovníci vybavení potřebný nářadím a řadou spec. přípravků, což zkvalitňuje a urychluje provedenou práci. 
  2. cena za montáž je konpenzována nižší daňovou skupinou (15% DPH oproti 21% DPH při prodeji bez zabudování). V důsledku je výsledná cena téměř shodná. 
  3. při dodávce s montáží neseme garanci i za montáž.
 
Zpět